<< <  Lehekülg 2 kokku 6  > >>

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.78.

Selles versioonis on täiendusi finantsraamatupidamise, palgaarvestuse, ostu-müügi ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.77.

Sellesse versiooni on sisse viidud 2020.a muudatused deklaratsioonis TSD, muudatused on põhiliselt Lisa6-s ja Lisa 7-s. Ostumoodulis on täiendatud ettemaksude kuvamist ja lisatud on võimalus e-arvete sisselugemisel kasutada masslausendamist. Müügimoodulis on lisatud võimalus kasutada ettemaksu mitmelt ettemaksuarvelt. Samuti saab nüüd häälestada tegevuse juhuks, kui koostatud uuel müügiarvel maksetähtaeg puudub - saab ignoreerida, hoiatada või anda vea. Kulude periodiseerimise moodulisse on lisatud uue objekti sisestamisele koopia võimalus.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.76.

Selles versioonis on palgas täiendatud osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) puhkusetasu arvutamist ja müügimoodulis on lisatud arvetele ja hinnapakkumistele ridade vahelelisamise võimalus.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.75.

Selles versioonis on palgas Kuu häälestusse lisatud 2020.a kalender (päevad, maksuprotsendid, summad ja pühad). Alates 2020.a muutusid ainult alampalk (584 eurot), sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär (540) ja lapsepuhkuse päevatasu (27.70). Samuti on viidud programmi sisse täiendused seoses tööandjatele osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) ja alaealise töötaja puhkusetasu hüvitamise korra muutumisega 1.10.2019. Täiendusi on ka teistes moodulites, nendega saab tutvuda allolevate linkide kaudu.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.73.

Selles versioonis on lisatud tegevusi seoses e-arvetega: kliendi Äriregistri päringule e-arvete vastuvõtmise tunnus, müügiarve meilimisel saab saata e-arve xm-faili ja ostuarvete impordil lisatakse vajadusel arvele automaatselt ümardamise rida. Väiksemaid täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.72.

Selles versioonis on korrigeeritud deklaratsioon TSD Lisa 7 tulumaksu arvutust (võis tekkida 1 sendine erinevus e-maksuametiga), palgamoodulis on uuendatud statistika aruannet ja müügis on muudetud võlahoiatuse vormi, nüüd näidatakse sidumata laekumiste summad eraldi välja ja ei võeta tasumata arvete ja kreeditarvete üldsumma arvutamisel arvesse.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

31.05.2019

E-arved on xml-vormingus dokumendid, mis liiguvad elektroonilises keskkonnas tarkvarasüsteemide vahel ja neid ei ole vaja pärast loomist uuesti käsitsi sisestada. Tarkvarad suudavad lugeda arve infot ehk e-arved on masinloetavad.  E-arved võimaldavad arvete kiiremat liikumist, vähendavad oluliselt käsitsi tööd ja võimaldavad arvete digitaalset arhiveerimist.

Head eeskuju näitab e-arvete kasutuselevõtmisel avalik sektor. Alates 01.07.2019 peavad kõik erasektori ettevõtted ja avaliku sektori asutused, kes esitavad arveid avalikule sektorile, esitama need e-arvetena ja seda operaatorfirmade (arvekeskuste) kaudu.

Operaatorfirmadena pakuvad e-arvete teenust Omniva, Fitek, Telema ja Amphora, samuti RIK e-arveldaja, kes on omavahel rändlusvõrgus. See tähendab, et ühe operaatoriga liitunud klient saab arve saata kõigile teistele eelnimetatud operaatorite klientidele. Seega on kõigepealt vajalik valida operaatorfirma ja sõlmida leping. Gaiasoft OÜ omab pikemaajalist koostöökogemust Omniva ja Telema arvekeskustega ja on nende poolt ka sertifitseeritud. Samuti teeme koostööd Fiteki ja Amphoraga. Enne lepingu sõlmimist soovitame arvekeskuse valiku tegemisel tutvuda ka operaatorfirmade teenuste hindadega ja saata selleks individuaalne päring, kuna hinnad sõltuvad sageli konkreetsest arvete mahust. Näiteks Fiteki portaalis arved.ee saab lepingut sõlmimata, ainult kasutajakonto avamisega, saata kuni 5 arvet kuus tasuta.

Programm VERP toetab e-arvete eksporti ja importi. Programmis on võimalus kasutada mugavat otseliidestust Omniva, Fitek (ainult Fiteki lepingulistele klientidele), Telema ja Amphora arvekeskustega. Teiseks võimaluseks oleks see, et programmis moodustatakse müügiarvest e-arve fail, mis salvestatakse arvutisse ja siis arvekeskusesse imporditakse ning ostuarved imporditakse arvekeskusest salvestatud e-arve faili. Sõltuvalt valikust, tuleb soetada programmile juurde vastav moodul:

  • Otseliidestus VERP-i ja arvekeskuse vahel - VERP-is koostatud müügiarvetest tehakse e-arvete fail ja saadetakse automaatselt arvekeskusesse ning ostuarved loetakse programmi otse arvekeskusest. Hind 350 eurot +km.

Kui soovite ainult müügiarveid saata või ainult ostuarveid lugeda, siis hind on 200 eurot +km.

  • Müügiarvest e-arve faili koostamine ja salvestamine oma arvutisse, kust see faili tuleb arvekeskuses importida – hind 100 eurot +km, ostuarvete import arvutisse salvestatud e-arve failist on tasuta.

Otseliidestust kasutatakse meie klientide poolt kõige rohkem Omniva arvekeskusega, aga on mitmeid Fiteki kasutajaid. Telema süsteemi kasutavad üldjuhul hulgimüüjad.

Kõigi tekkinud küsimustega palun pöörduge Gaiasoft OÜ poole, samuti saate infot meie koostööpartneritelt (Omniva, Fitek ja Telema).

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.71.

Selles versioonis on uus 2019.a deklaratsioon TSD lisa INF1 uue vormi printimine ja korrigeeritud on mitteresidentide andmete kajastamist INF1-s. Uues versioonis on lisatud tellija viitenumbri automaatne genereerimine ja väiksemaid täiendusi on kõigis moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.70.

Selles versioonis on uus 2019.a deklaratsioon TSD, ostureskontrosse on lisandunud võimalus importida ostuarveid e-arve formaadis failist ja ühistu moodulisse on lisatud aastaarudes nõutava korterite majandamiskulude aruande csv-faili koostamine.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.68.

Selles versioonis on põhilised täiendused palga moodulis. Lisatud on Kuu häälestusse 2019.a kalender ja uus 8-kohaliste koodidega ametite klassifikaator, samuti uus deklaratsioon INF14 ning täiendatud on palga aruannet "Tasu liigiti". Puhkusereservi ja puhkusekompensatsiooni arvestamisel saab nüüd kasutamata puhkusepäevade arvu arvutada ka komakohaga.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.