<< <  Lehekülg 2 kokku 7  > >>

Programmi VERP 6.3 versiooni 6.3.1.79 on täiendatud palgaarvestuse moodulit sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestuse erikäsitlusega juunis 2020. Juhul, kui Töötukassa maksab juunis tööandja taotluse alusel töötajatele maikuu eest töötasu hüvitist, siis on tööandjal õigus võtta juunis Töötukassa poolt töötasu hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaks tööandja minimaalse sotsiaalmaksukohustuse arvutamisel arvesse.

Täpsemalt saab lugeda Maksu- ja Tolliametile kodulehelt.

Lisaks eelnevale on palgaarvestuse kuukoondisse tehtud täiendus, millega näidatakse kuukoondis ka Töötukassalt töötajatele makstud töötasu hüvitist ja arvestakse seda ka sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makse arvutamisel. Kuidas kajastada Töötukassa hüvitist raamatupidamises, saab lugeda Raamatupidamise Toimkonna selgitusest SIIN.

Kui te olete juba enne 28.05.2020 12:30 installeerinud versiooni 6.3.1.79, siis piisab programmi Verp63.exe faili uuendamisest. Uue Verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev fail üle. Need kliendid, kes laevad installi alla nüüd, saavad kohe selle täiendusega versiooni.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E versiooni 6.3.1.79 täiendatud versioon, milles on palgaarvestuse moodulisse lisatud Töötukassa poolt makstava töötasu hüvitise andmete import.

Töötukassast faili saamiseks tuleb tööandjal kirjutada aadressile olga.tisko@tootukassa.ee

Kirjas palun märkida, et soovite töötasu hüvitise andmeid aprilli (mai) kuu kohta csv-failina, näidisfail ToetuseImport.csv lisada manusena kaasa (faili leiate www.gaiasoft.ee/avalik/79) . Lisaks edastada isiku andmed (nimi, isikukood), kelle nimele andmed saadetakse (andmed saadetakse krüpteeritud kujul konkreetsele isikukoodile).

Kui te olete juba enne 8.05.2020 installeerinud versiooni 6.3.1.79, siis piisab programmi Verp63.exe faili uuendamisest. Uue verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev fail üle.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.79.

Selles versioonis on palgaarvestuse moodulis rida täiendusi seoses eriolukorraga Töötukassa poolt makstava töötasu hüvitisega (töötajate andmete eksport Töötukassale, minimaalse sotsiaalmaksukohustuse mittearvestamine, töötasu hüvitise lisamine kuukaardile ja arvestamine keskmiste päevatasude arvutusel). Väiksemaid täiendusi on finantsraamatupidamise, varade, ostu-müügi ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Head programmi VERP kasutajad.

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga teavitame teid Gaiasoft OÜ ajutisest muudatusest igapäevases töökorralduses. Alates 23.märtsist vastavad meie konsultandid teie kõnedele tööpäeviti kella 9.00 kuni 15.00.

Soovitame edaspidi kasutada meie poole pöördumiseks rohkem e-meili.

Tugevat tervist soovides
Gaiasoft OÜ 

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.78.

Selles versioonis on täiendusi finantsraamatupidamise, palgaarvestuse, ostu-müügi ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.77.

Sellesse versiooni on sisse viidud 2020.a muudatused deklaratsioonis TSD, muudatused on põhiliselt Lisa6-s ja Lisa 7-s. Ostumoodulis on täiendatud ettemaksude kuvamist ja lisatud on võimalus e-arvete sisselugemisel kasutada masslausendamist. Müügimoodulis on lisatud võimalus kasutada ettemaksu mitmelt ettemaksuarvelt. Samuti saab nüüd häälestada tegevuse juhuks, kui koostatud uuel müügiarvel maksetähtaeg puudub - saab ignoreerida, hoiatada või anda vea. Kulude periodiseerimise moodulisse on lisatud uue objekti sisestamisele koopia võimalus.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.76.

Selles versioonis on palgas täiendatud osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) puhkusetasu arvutamist ja müügimoodulis on lisatud arvetele ja hinnapakkumistele ridade vahelelisamise võimalus.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.75.

Selles versioonis on palgas Kuu häälestusse lisatud 2020.a kalender (päevad, maksuprotsendid, summad ja pühad). Alates 2020.a muutusid ainult alampalk (584 eurot), sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär (540) ja lapsepuhkuse päevatasu (27.70). Samuti on viidud programmi sisse täiendused seoses tööandjatele osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) ja alaealise töötaja puhkusetasu hüvitamise korra muutumisega 1.10.2019. Täiendusi on ka teistes moodulites, nendega saab tutvuda allolevate linkide kaudu.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.73.

Selles versioonis on lisatud tegevusi seoses e-arvetega: kliendi Äriregistri päringule e-arvete vastuvõtmise tunnus, müügiarve meilimisel saab saata e-arve xm-faili ja ostuarvete impordil lisatakse vajadusel arvele automaatselt ümardamise rida. Väiksemaid täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.72.

Selles versioonis on korrigeeritud deklaratsioon TSD Lisa 7 tulumaksu arvutust (võis tekkida 1 sendine erinevus e-maksuametiga), palgamoodulis on uuendatud statistika aruannet ja müügis on muudetud võlahoiatuse vormi, nüüd näidatakse sidumata laekumiste summad eraldi välja ja ei võeta tasumata arvete ja kreeditarvete üldsumma arvutamisel arvesse.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.