<< <  Lehekülg 2 kokku 7  > >>

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.83.

Selles versioonis on palgas Kuu häälestusse lisatud 2021.a kalender (päevad, maksuprotsendid, summad ja pühad). Alates 2021.a on muutus ainult sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär (584 eurot). Samuti on palgas valmidus haigushüvitise maksmiseks 2. haiguspäevast vahemikus 01.01.2021 kuni 30.04.2021. Tööandja maksab sel perioodil alustatud haiguslehtede eest alates 2. kuni 5. haiguspäevani ja edasi maksab Haigekassa.

Tuletame meelde, et enne detsembri väljamaksete tegemist tuleks kontrollida, kas töötaja on peatanud kogumispensioni maksed 12.2020 kuni 08.2021, seda saab teha päringuga Pensionikeskusse olles töötaja põhiandmetes.

Verp 6.3E-s on Finantsi moodulisse on lisatud makseandmiku koostamine, mis nähtav ainult makseandmiku esitamise kohustuslastele.

Täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.82.

Sellesse versiooni on lisatud valmidus kogumispensioni II samba maksete peatamiseks 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Selleks on lisatud töötajate ja isikute põhiandmetesse tunnus “Jätkas 2020/12-2021/08", vaikimisi on tunnus märgitud.

Täiendusi on varade moodulis, samuti müügi-, ostu- ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.80.

Selles versioonis on täiendused põhiliselt palgaarvestuse moodulis. Seoses sellega, et alates 01.07.2020 pikeneb isapuhkus 30 kalendripäevale ja tööandja ei pea enam isapuhkuse tasu maksma, on lisatud uus puudumise eritunnus “Isapuhkus alates 01.07.2020”. Selle tunnusega tuleb lisada uus puudumise põhjus. Täpsemalt saab isapuhkuse muudatusest lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kuna Töötukassa maksab ka juunikuu eest töötasu hüvitist, siis on täiendatud kuukoondis ja Lisa1 koostamisel sotsiaalmaksu arvutust täiendava sotsiaalmaksu osas, arvesse võetakse ka juuni eest makstav hüvitis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Programmi VERP 6.3 versiooni 6.3.1.79 on täiendatud palgaarvestuse moodulit sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestuse erikäsitlusega juunis 2020. Juhul, kui Töötukassa maksab juunis tööandja taotluse alusel töötajatele maikuu eest töötasu hüvitist, siis on tööandjal õigus võtta juunis Töötukassa poolt töötasu hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaks tööandja minimaalse sotsiaalmaksukohustuse arvutamisel arvesse.

Täpsemalt saab lugeda Maksu- ja Tolliametile kodulehelt.

Lisaks eelnevale on palgaarvestuse kuukoondisse tehtud täiendus, millega näidatakse kuukoondis ka Töötukassalt töötajatele makstud töötasu hüvitist ja arvestakse seda ka sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makse arvutamisel. Kuidas kajastada Töötukassa hüvitist raamatupidamises, saab lugeda Raamatupidamise Toimkonna selgitusest SIIN.

Kui te olete juba enne 28.05.2020 12:30 installeerinud versiooni 6.3.1.79, siis piisab programmi Verp63.exe faili uuendamisest. Uue Verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev fail üle. Need kliendid, kes laevad installi alla nüüd, saavad kohe selle täiendusega versiooni.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E versiooni 6.3.1.79 täiendatud versioon, milles on palgaarvestuse moodulisse lisatud Töötukassa poolt makstava töötasu hüvitise andmete import.

Töötukassast faili saamiseks tuleb tööandjal kirjutada aadressile olga.tisko@tootukassa.ee

Kirjas palun märkida, et soovite töötasu hüvitise andmeid aprilli (mai) kuu kohta csv-failina, näidisfail ToetuseImport.csv lisada manusena kaasa (faili leiate www.gaiasoft.ee/avalik/79) . Lisaks edastada isiku andmed (nimi, isikukood), kelle nimele andmed saadetakse (andmed saadetakse krüpteeritud kujul konkreetsele isikukoodile).

Kui te olete juba enne 8.05.2020 installeerinud versiooni 6.3.1.79, siis piisab programmi Verp63.exe faili uuendamisest. Uue verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev fail üle.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.79.

Selles versioonis on palgaarvestuse moodulis rida täiendusi seoses eriolukorraga Töötukassa poolt makstava töötasu hüvitisega (töötajate andmete eksport Töötukassale, minimaalse sotsiaalmaksukohustuse mittearvestamine, töötasu hüvitise lisamine kuukaardile ja arvestamine keskmiste päevatasude arvutusel). Väiksemaid täiendusi on finantsraamatupidamise, varade, ostu-müügi ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Head programmi VERP kasutajad.

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga teavitame teid Gaiasoft OÜ ajutisest muudatusest igapäevases töökorralduses. Alates 23.märtsist vastavad meie konsultandid teie kõnedele tööpäeviti kella 9.00 kuni 15.00.

Soovitame edaspidi kasutada meie poole pöördumiseks rohkem e-meili.

Tugevat tervist soovides
Gaiasoft OÜ 

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.78.

Selles versioonis on täiendusi finantsraamatupidamise, palgaarvestuse, ostu-müügi ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.77.

Sellesse versiooni on sisse viidud 2020.a muudatused deklaratsioonis TSD, muudatused on põhiliselt Lisa6-s ja Lisa 7-s. Ostumoodulis on täiendatud ettemaksude kuvamist ja lisatud on võimalus e-arvete sisselugemisel kasutada masslausendamist. Müügimoodulis on lisatud võimalus kasutada ettemaksu mitmelt ettemaksuarvelt. Samuti saab nüüd häälestada tegevuse juhuks, kui koostatud uuel müügiarvel maksetähtaeg puudub - saab ignoreerida, hoiatada või anda vea. Kulude periodiseerimise moodulisse on lisatud uue objekti sisestamisele koopia võimalus.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.76.

Selles versioonis on palgas täiendatud osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) puhkusetasu arvutamist ja müügimoodulis on lisatud arvetele ja hinnapakkumistele ridade vahelelisamise võimalus.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.