<< <  Lehekülg 2 kokku 7  > >>

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.88.

Seoses 01.01.2022 kehtima hakkama võimalusega arvestada mitteresidentidel tulumaksuvaba summat, on programmi lisatud vastav tugi (põhiandmetes maksuvaba tabel, palgalehtede arvestus, TSD Lisa 2 muudatus, neto-bruto summa arvutuse muudatus).

Samuti on täiendatud panga ja müügi automaatsete lausendite kirjeldamist (lisatud on lausendi valikukood ja viivisearvele eraldi automaatne lausend).

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.87.

Seoses 01.01.2021 jõustunud pensionireformiga on täiendatud kogumispensioni kinnipidamise kontrolli. Gaiasoft OÜ liitus Pensionikeskuse automaatse liitumiskontrolli teenusega ja see võimaldab xml-päringuga lugeda töötajate andmetesse kogumispensioni II sambaga seotud ajakohased andmed. Automaatne liitumiskontroll rakendub palgalehtede arvutusel alates septembri väljamaksetest ja vastavalt selle kontrolli tulemusele peetakse/ei peeta kinni väljamakselt kogumispensioni makset.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Tuletame meelde, et haiguslehtede hüvitamise korda, mille alusel töötaja omavastutus on esimene haiguspäev ja tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast, pikendati kuni 31.12.2021 (algselt kehtis kuni 30.04.2021).

Programmis VERP tuleb muuta alates 01.01.2021 kehtiva haiguslehtede hüvitamise korra lõpukuupäeva. Selleks valida Palk - Kuu häälestus – Tööandja haigusraha ja asendada kuupäev 30.04.2021 kuupäevaga 31.12.2021 ja vajadusel ka järgmisel real alguskuupäev 01.05.2021 asendada kuupäevaga 01.01.2022.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.86.

Selles versioonis on täiendatud massmeilimise häälestust, kuna on esinenud katkestusi meiliserveri poolt paljude meilide korraga saatmisel. Täiendav häälestus võimaldab määrata pausi (sekundites) kahe meilimise vahel. Pausi pikkuse määramiseks võib pöörduda meiliserveri teenusepakkuja poole saamaks teada teatud ajavahemikus saata lubatud meilide arvu.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.85.

Palgas on lisatud võimalus maksekorraldustele makse sisu sisestamiseks. Müügis on müügiarvete sisuridade aruannetesse lisatud grupeerimine maksjate lõikes. Välismaksetele on lisatud võimalus sisestada korraga makse sisu ja viitenumber, juhul kui pank seda võimaldab.

Täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.84.

Selles versioonis on suuremaid-väiksemaid täiendusi pea kõigis moodulites.

Finatsi moodulisse on lisatud rahavoogude aruanne otsesel meetodil. Palgas on täiendatud kuukaarti võimalusega vaadata infot haigusraha päevatasu arvutuse kohta ja parandatud on Kuu häälestusses 2021.a kalendris lapsepuhkuse päevatasu (27.59). Puhkuse aegumiste arvestamist/mittearvestamist reservi arvutamisel saab palga häälestuses sisestada vahemikkudena, st saab vajadusel uuesti hakata aegumisi arvestama.

Ostu- ja müügiarvete ettemaksuarvele on lisatud info ettemaksu kasutamise kohta ja sularahas tasumistel/laekumistel saab samas printida kassaorderi.

Täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.83.

Selles versioonis on palgas Kuu häälestusse lisatud 2021.a kalender (päevad, maksuprotsendid, summad ja pühad). Alates 2021.a on muutus ainult sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär (584 eurot). Samuti on palgas valmidus haigushüvitise maksmiseks 2. haiguspäevast vahemikus 01.01.2021 kuni 30.04.2021. Tööandja maksab sel perioodil alustatud haiguslehtede eest alates 2. kuni 5. haiguspäevani ja edasi maksab Haigekassa.

Tuletame meelde, et enne detsembri väljamaksete tegemist tuleks kontrollida, kas töötaja on peatanud kogumispensioni maksed 12.2020 kuni 08.2021, seda saab teha päringuga Pensionikeskusse olles töötaja põhiandmetes.

Verp 6.3E-s on Finantsi moodulisse on lisatud makseandmiku koostamine, mis nähtav ainult makseandmiku esitamise kohustuslastele.

Täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.82.

Sellesse versiooni on lisatud valmidus kogumispensioni II samba maksete peatamiseks 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Selleks on lisatud töötajate ja isikute põhiandmetesse tunnus “Jätkas 2020/12-2021/08", vaikimisi on tunnus märgitud.

Täiendusi on varade moodulis, samuti müügi-, ostu- ja laomoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.80.

Selles versioonis on täiendused põhiliselt palgaarvestuse moodulis. Seoses sellega, et alates 01.07.2020 pikeneb isapuhkus 30 kalendripäevale ja tööandja ei pea enam isapuhkuse tasu maksma, on lisatud uus puudumise eritunnus “Isapuhkus alates 01.07.2020”. Selle tunnusega tuleb lisada uus puudumise põhjus. Täpsemalt saab isapuhkuse muudatusest lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kuna Töötukassa maksab ka juunikuu eest töötasu hüvitist, siis on täiendatud kuukoondis ja Lisa1 koostamisel sotsiaalmaksu arvutust täiendava sotsiaalmaksu osas, arvesse võetakse ka juuni eest makstav hüvitis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Programmi VERP 6.3 versiooni 6.3.1.79 on täiendatud palgaarvestuse moodulit sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestuse erikäsitlusega juunis 2020. Juhul, kui Töötukassa maksab juunis tööandja taotluse alusel töötajatele maikuu eest töötasu hüvitist, siis on tööandjal õigus võtta juunis Töötukassa poolt töötasu hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaks tööandja minimaalse sotsiaalmaksukohustuse arvutamisel arvesse.

Täpsemalt saab lugeda Maksu- ja Tolliametile kodulehelt.

Lisaks eelnevale on palgaarvestuse kuukoondisse tehtud täiendus, millega näidatakse kuukoondis ka Töötukassalt töötajatele makstud töötasu hüvitist ja arvestakse seda ka sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makse arvutamisel. Kuidas kajastada Töötukassa hüvitist raamatupidamises, saab lugeda Raamatupidamise Toimkonna selgitusest SIIN.

Kui te olete juba enne 28.05.2020 12:30 installeerinud versiooni 6.3.1.79, siis piisab programmi Verp63.exe faili uuendamisest. Uue Verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev fail üle. Need kliendid, kes laevad installi alla nüüd, saavad kohe selle täiendusega versiooni.