Finantsraamatupidamise aluseks on majandustehinguid kajastav päevaraamat. Igalt raamatupidamisdokumendilt saab päevaraamatusse kanda ühe või mitu lausendit, nii liht- kui liitlausendina. Igas lausendis saab näidata tehingupartneri koodi, tegevusala, allika ja rahavoo, lisaks veel eelarve konto, eelarve liigi, artikli ja objekti. Kulude-tulude detailsemaks kajastamiseks saab igas kandes sisestada kuni 3 kulukohta. Põhiline osa lausenditest kantakse automaatsete kannetena teistest programmi moodulitest.

Finantsraamatupidamise moodulis saab koostada:

  • tulemiaruande
  • bilansi
  • käibemaksudeklaratsiooni
  • TSD deklaratsiooni
  • käibeandmiku
  • saldoandmiku
  • eelarve täitmise aruandeid
  • konto analüütilise arvestuse andmiku
  • kulude arvestuse aruandeid
  • saldoteatisi ja neid e-mailiga saata.

Lisaks kuulub siia ka kassa osa, milles on võimalik printida kassa sissetuleku- ja väljaminekuordereid ning kassaraamatut. 

Täiendavalt saab juurde osta kulude periodiseerimise mooduli, mis võimaldab pikemale perioodile jaotatavate kulude (näiteks liisinglepingud, kindlustuslepingud, ajakirjanduse tellimine jne) arvestust ja igakuiste lausendite tegemist.