Finantsraamatupidamise aluseks on majandustehinguid kajastav päevaraamat. Igalt raamatupidamisdokumendilt saab päevaraamatusse kanda ühe või mitu lausendit, nii liht- kui liitlausendina. Kulude-tulude detailsemaks kajastamiseks saab igas kandes sisestada kuni 3 kulukohta. Põhiline osa lausenditest kantakse automaatsete kannetena teistest programmi moodulitest.

Finantsraamatupidamise moodulis saab koostada:

  • kasumiaruande
  • bilansi
  • käibemaksudeklaratsiooni
  • TSD deklaratsiooni
  • käibeandmiku
  • eelarve täitmise aruandeid
  • konto analüütilise arvestuse andmiku
  • kulude arvestuse aruandeid
  • saldoteatisi ja neid e-mailiga saata.

 

Lisaks kuulub siia kassa osa, milles on võimalik printida kassa sissetuleku- ja väljaminekuordereid ning kassaraamatut.

Täiendavalt saab juurde osta kulude periodiseerimise mooduli, mis võimaldab pikemale perioodile jaotatavate kulude (näiteks liisinglepingud, kindlustuslepingud, ajakirjanduse tellimine jne) arvestust ja igakuiste lausendite tegemist.

Kliki pildil, et seda suuremalt näha. Pilt avaneb eraldi aknas.

 

        Päevaraamatu vaatamine                             Lausendite sisestamine

         

         Konto väljavõte                                         Bilansi skeemi kirjeldamine