• kulude periodiseerimine
  • kulukohtade täiendav arvestus (finantsi lisamoodul)
  • e-arvete eksport xml vormingus eArvekeskusesse (müügi lisamoodul)
  • müügiarvete eksport eArvekeskusesse automaatse liidestuse kaudu
  • ühendusmoodul Telema süsteemiga (müügi lisamoodul)
  • tasumiste ja laekumiste import panga kontoväljavõttest
  • ostuarvete import eArvekeskusest automaatse liidestuse kaudu
  • varade inventuurid vöötkoodilugejaga
  • varade vöötkoodi etiketi printimine