Varade moodul koosneb põhi- ja väikevarast (väheväärtuslik inventar).
 
Põhivara osas on järmised tegevused:
  • arvelevõtmine - põhivara objekti kaardi avamine
  • parendamise arvestus
  • amortisatsiooni arvestus ja automaatsed kanded päevaraamatusse
  • inventeerimine
  • mahakandmine.
 
Väikevara registreerides saab sisestada andmeid maksumuse, koguse, liigi, asukoha ja vastutava isiku kohta. Nende andmete alusel saab koostada erinevaid aruandeid.
 
Varade moodulile saab juurde osta vöötkoodilugejaga inventuuride läbiviimise mooduli.