03.08.2021

Verp 6.3 versioon 6.3.1.87


Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.87.

Seoses 01.01.2021 jõustunud pensionireformiga on täiendatud kogumispensioni kinnipidamise kontrolli. Gaiasoft OÜ liitus Pensionikeskuse automaatse liitumiskontrolli teenusega ja see võimaldab xml-päringuga lugeda töötajate andmetesse kogumispensioni II sambaga seotud ajakohased andmed. Automaatne liitumiskontroll rakendub palgalehtede arvutusel alates septembri väljamaksetest ja vastavalt selle kontrolli tulemusele peetakse/ei peeta kinni väljamakselt kogumispensioni makset.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.