Ühistu osa on Arvete ja müügireskontro lisamoodul. Antud osas saab sisestada majade ja korterite üldandmed ning kirjeldada teenused ja tooted, mis näidatakse elanikele esitatavatel arvetel.

Teenused jaotatakse:

  • ühikuhinnaga teenused - maksumus sõltub arvesti näitudest, nagu vesi, elekter, gaas või korteri üldpinnast, köetavast pinnast, elanike arvust, 
  • üldsummaga teenused - programm jagab maja üldsumma kas korterite, elanike arvu, üldpinna või köetava pinna alusel.

Kuu andmete sisestamise järel saab koostada automaatselt elanikele esitatavad arved. Arvetele näidatakse ka võla/ettemaksu summa.

Koostatud arved on nähtavad Arvete ja müügireskontro osas, kus saab neid printida, saata e-mailile ja koostada pangale otsekorralduste faili.

Kliki pildil, et seda suuremalt näha. Pilt avaneb eraldi aknas.

 

       Maja andmete sisestamine                        Korteri andmete sisestamine

         

       Kuu andmete sisestamine