Varade moodul koosneb põhi- ja väikevarast (väheväärtuslik inventar).
 
Põhivara osas on järgmised tegevused:
  • arvelevõtmine - põhivara objekti kaardi avamine
  • parendamise arvestus
  • amortisatsiooni arvestus ja automaatsed kanded päevaraamatusse
  • inventeerimine
  • mahakandmine.
 
Väikevara registreerides saab sisestada andmeid maksumuse, koguse, liigi, asukoha ja vastutava isiku kohta. Nende andmete alusel saab koostada erinevaid aruandeid.
 
Varade moodulile saab juurde osta vöötkoodilugejaga inventuuride läbiviimise mooduli.
 
Kliki pildil, et seda suuremalt näha. Pilt avaneb eraldi aknas.
 
 
             Põhivara nimekiri                                  Põhivara amortisatsioon
 

         

           Põhivara liikumine                                   Põhivara kaart