16.02.2022

Verp 6.3 versioon 6.3.1.90


Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.90.

Selles versioonis on parandatud eelmises versioonis esinenud viga, mille tõttu kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liituja kogumispensioni kinnipidamist alustati mitte alguskuupäevaks märgitud kuust, vaid juba aasta algusest.

Täiendatud on põhivarade amortisatsiooni arvutamist uue meetodiga, mille korral arvutakse kulumit soetusmaksumuse ja minimaalse jääkväärtuse vahest.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.