Palga moodulit saab kasutada nii kuupalga kui ka tüki- või tunnipalgaga töötajate töötasude arvestamiseks. Tasude ja kinnipidamiste liigid saab kasutaja ise kirjeldada. Sisestades andmed töötaja töötabelisse ja kuukaardile, saab koostada erinevaid väljamakselehti (tasu liigiti, vahepealseid palgalehti, kuu lõpp- palgalehti, töövõtulepingute väljamakselehti) ning saata töötajatele meili teel palgalipikuid. Väljamaksete alusel saab koostada:
 • maksekorraldusi
 • deklaratsiooni TSD ja TSD faili e-maksuametile
 • deklaratsiooni INF14
 • erinevaid aruandeid
 • saab printida erinevaid tõendeid (TSM, Töötukassa jne)
 • koostada automaatsed töötasu ja maksude kanded päevaraamatusse.
 
Samuti saab palgaarvestuses koostada puhkusereservi inventuuri.
 
Personaliarvestuses saab töötajale sisestada andmeid:
 • hariduse
 • täiendkoolituse
 • keeleoskuse
 • tervisekontrolli
 • tööohutusalase koolituse
 • töövahendite ja tööriiete kohta.
 
Andmete alusel saab koostada erinevaid töötajate nimekirju ja aruandeid.
 
Kliki pildil, et seda suuremalt näha. Pilt avaneb eraldi aknas.


         Töötajate nimekiri                                      Töötaja põhiandmed

          

         Kuukaart                                                    Koondlipikute printimine

          

         Lisa 1