Kehtib alates 01.01.2024 Hind Hind +km
PÕHIMOODULITE HINNAD:    
finantsraamatupidamine 350 427
laoarvestus 350 427
palga ja personaliarvestus 350 427
arved ja müügireskontro 350 427
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 350 427
varad 200 244
     
TÄISPAKETT:    
sisaldab kõiki eelnevalt nimetatud mooduleid 990 1207.80
     
ÜHISTUPAKETT    
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised 350 427
     
LISAMOODULITE HINNAD:    
finanatsraamatupidamine 160 195.20
- kulukohtade täiendav arvestus 60 73.20
- kulude periodiseerimine 60 73.20
     
palgaarvestus 160 195.20
     
laoarvestus 160 195.20
- laoarvestuse kassa 160 195.20
- Telema tellimuste, kauba kättesaamiskinnituste ja kinnitusringi ostuarvete import ning kauba- ja kuluarvete saatmine 300 366
     
arved ja müügireskontro 160 195.20
- e-arvete eksport xml vormingus 100 122
- müügiarvete eksport otseliidestusega arvekeskustesse
(Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice)
200 244
- üüriarvestus 55 67.10
     
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 160 195.20
- e-arvete import xml vormingus 100 122
- ostuarvete import otseliidestusega arvekeskustest
(Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice)
200 244
     
ostureskontro 130 158.60
pangadokumendid ja pangaside 100 122
tasumiste ja laekumiste import panga ja e-riigikassa kontoväljavõttest 50 61
     
varad 100 122
- varade inventuurid vöötkoodilugejaga 130 158.60
- varade vöötkoodi etiketi printimine 130 158.60
     
VÕRGUVERSIOON (% PAKETI HINNAST)    
2 kasutajat 30%  
iga järgnev lisatöökoht 30%  
     
BÜROOVERSIOON (MITME ASUTUSE RAAMATUPIDAMISEKS)    
1. - 3. lisafirma 30%  
4. ja enam kokkuleppel  
 arhiveerimisbüroo  100  122

 

Gaiasoft OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eraldi teatamata.