Ostureskontro moodulis saab registreerida sissetulnud ostuarveid ja jälgida nende tasumist.

Programm võimaldab koostada sissetulnud ostuarvetele automaatselt maksekorraldusi nii pankadele kui ka E-Riigikassale. Samas on võimalik registreerida ka hankijatele tehtud ettemakseid ja nendega katta ostuarvete täielikku või osalist tasumist.

Sisestatud andmete alusel saab koostada erinevaid raporteid sissetulnud, tasumisele tulevatest, osaliselt tasutud ja tasumata ostuarvetest, samuti hankija väljavõtteid ja saldoteatisi.

Juurde saab osta täiendava moodulid ostuarvete impordiks eArvekeskusest ja süsteemist BUUM.