26.10.2021

Verp 6.3 versioon 6.3.1.88


Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.88.

Seoses 01.01.2022 kehtima hakkama võimalusega arvestada mitteresidentidel tulumaksuvaba summat, on programmi lisatud vastav tugi (põhiandmetes maksuvaba tabel, palgalehtede arvestus, TSD Lisa 2 muudatus, neto-bruto summa arvutuse muudatus).

Samuti on täiendatud panga ja müügi automaatsete lausendite kirjeldamist (lisatud on lausendi valikukood ja viivisearvele eraldi automaatne lausend).

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.