<< <  Lehekülg 6 kokku 7  > >>

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.45.

Selles versioonis on lisaks mõnedele väiksematele täiendustele ja parandustele lisatud põhivara liikumise aruandes parenduste printimine ja täiendatud väljatrüki eelvaateaken müügis.
 

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.44.

Selles versioonis on lisatud palga- ja personaliarvestusse uusi aruandeid, näiteks sotsiaalkindlustusametile esitatav andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks ja uus TSM tõend. Samuti on lisatud INF1 uus väljatrükk ja INF3 koostamise võimalus.

 

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Nüüdseks on siis uue TSD deklaratsiooni esimene esitamine tehtud. Päris ilma probleemideta see kõigil ei läinud, leidsime programmist mõningaid vigu ja samuti tulid välja mõned kasutajate endi vead. Täname teid kiire tagasiside ja mõistva suhtumise eest.

Programmi vead olid seotud põhiliselt pensionäride ja töövõtulepingute töötuskindlustusmaksega ning Lisa 5-ga. Kuna jaanuari palgalehed (väljamaksuga veebruaris) olid vigade avastamise ajaks juba tehtud, siis võib veel veebruari TSD tegemisel esineda töötuskindlustusmakse arvestamisega seotud probleeme. Kasutajate vead olid põhiliselt seotud valede tasuliigi koodide kasutamisega.

Oleme meie kodulehele pannud programmi VERP 6.3 parandatud versiooni 6.3.1.43. Soovitame enne veebruari palgalehtede tegemist installeerida versioon 43 uuesti, kuna selles on parandatud jooksvalt välja tulnud vead. Installeerimise asemel võib võtta ka aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/43/ uue Verp63.exe ja salvestada see arvutisse Verp 6.3 kausta (tavaliselt C:\Werp63).

Kummalgi juhul andmebaaside modifitseerimist enam tegema ei pea.

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.43.

Selles versioonis on programmi lisatud alates 01.01.2015 kehtiva uue deklaratsiooni TSD tugi. Programmis saab koostada TSD xml-faili, millega importida deklaratsioon e-maksuametisse. Impordil on võimalik valida Lisa1 ja Lisa 2 laadimine kas koos maksusummadega või ilma. Kui imporditakse ilma maksusummadeta, siis maksud arvutab e-maksuamet, vajadusel saab siis veel lisasid muuta. Kui valida maksusummadega import, siis Lisa1 ja Lisa 2 enam parandada ei saa, ka juhul kui esines vigu.

 

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.42.

Programmi põhilised muudatused on seotud palga mooduliga. Need muudatused tulenevad alates 01.01.2015 kehtima hakkava uue TSD Lisa1 ja Lisa 2 uuendustest. Nimelt tuleb lisades deklareerida töötaja tasud tulukoodide lõikes koos kõigi maksudega ja see tähendab, et töötaja väljamaksed tuleb alates 01.01.2015 samuti maksustada tulukoodide lõikes. Seda nii kinnipeetavate maksude kui ka arvestatud maksude osas. Seetõttu on vajalik, et enne esimest väljamakset 2015.a oleks uus programm installeeritud.

Samuti on programmis olemas tugi alates 01.12.2014 kehtiva käibedeklaratsiooni jaoks. Lisaks eelnimetatule on programmis ka teisi väiksemaid täiendusi.

 

 VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.41.

Põhiliseks täienduseks programmis on äriregistri andmebaasist firma registrikoodide otsingu tugi. Kui lisaks firma nime järgi registrikoodi otsingule soovite otsinguga saada ka firma aadressi ja käibemaksukohustuslase numbrit, siis peate olema äriregistri lepinguline klient. Kui te seda veel ei ole, siis tuleb äriregistrile esitada lepingutaotluse vorm. Lepingulisele kliendile, kes kasutab vaid rekvisiitide XML teenuseid, ei rakendu igakuist abonenditasu. Täpsemat infot saab http://www.rik.ee/et/e-ariregister/xml-teenus.

Lisaks eelnimetatule on programmis ka teisi väiksemaid täiendusi.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.40.

Seoses 01.11.2014 jõustuva käibemaksuseaduse muudatusega kehtestatud käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustusega on programmi viidud rida täiendusi, mis võimaldavad koostada uue KMD ja selle lisa INF A ja B osad. Samuti saab moodustada xml-formaadis faili käibedeklaratsiooni e-maksuametisse importimiseks. Täiendavat infot käibedeklaratsiooni lisa kohta saate e-maksuameti kodulehelt http://www.emta.ee/index.php?id=35478

Lisaks eelnimetatule on programmis ka teisi täiendusi.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

18.juunil 2014 omistati Gaiasoft OÜ-le Omniva (endine Eesti Post) poolt HÕBESERTIFIKAAT raamatupidamistarkvara VERP 6.3 ja Omniva e-arvete lahendust ühendava tarkvaraliidese väljaarendamise eest.

Tarkvaraliides võimaldab Omniva e-teeninduse kaudu saata Verp-is koostatud müügiarveid ja lugeda Verp-i ostuarveid. Täpsemat infot saate meie konsultantidelt, samuti ka Omniva kodulehelt https://www.omniva.ee/ari/arve.

Seoses 01.11.2014 jõustuva käibemaksuseaduse muutmise seadusega, millega kehtestatakse käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus, on Gaiasoft OÜ alustanud ettevalmistusi vastavate täienduste sisseviimiseks raamatupidamistarkvaradesse VERP6.3 ja VERP6.3E. Soovime täienduste tegemise lõpetada oktoobri keskel ja teavitame siis uue programmiversiooni valmimisest koheselt ka meie kliente.

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.37.

Selles versioonis on rida uusi aruandeid palga- ja personaliarvestuses, korrigeeritud  on pangaside maksekorralduste faili ISO 20022 XML formaadi tuge, lisatud klientidele teadete massmeilimise võimalus ja rida teisi täiendusi.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.