<< <  Lehekülg 6 kokku 6

Tänu pankade usinale teavitustööle olete kindlasti kursis sellega, et alates 01.02.2014 kuulub Eesti ühtsesse euromaksete piirkonda (SEPA). See asjaolu toob kaasa järgmised muudatused:

  • täielik üleminek IBAN-ile ehk tavalise kontonumbri (BBAN) asemel hakatakse riigisiseste ülekannete tegemisel kasutama rahvusvahelist kontonumbrit, pikkusega 20 sümbolit;
  • maksekorralduste impordil ja kontoväljavõtte ekspordil võetakse kasutusele ühtsed ISO 20022 standardil põhinevad failiformaadid (xml-failid);
  • otsekorralduste asendamine e-arve teenusega.

Seoses sellega on Gaiasoft OÜ alustanud muudatuste sisseviimisega raamatupidamisprogrammi VERP. Loome võimaluse igal pool sisestada kontonumbrid IBAN kujul ja pangasides võetakse kasutusele ISO 20022 failiformaadid. Samuti täiendame programmi abitegevusega, mis võimaldab töötajatele, klientidele ja ettevõtte panga rekvisiitidesse sisestatud kontonumbrid automaatselt üle viia IBAN-ile. Kui te kasutate programmis VERP pangasidet (maksekorralduste eksporti ja kontoväljavõtte importi), siis kuni pangad ei aktsepteeri uusi failiformaate ei tohiks programmis kontonumbreid muuta. Kui pangad võimaldavad enne 01.02.2014 uut vormingut kasutada, antakse sellest kindlasti teada. Kui pangasidet ei kasutata, siis ajalist piirangut kontonumbrite muutmisele otseselt ei ole.

E-arve koostamise võimalus on juba programmis VERP olemas. Kui koostate praegu programmis pangale otsekorraldusteks maksenõuete faili, siis e-arve teenusele üleminekuks on vajalik, et programmi litsentsis oleks e-arve moodul. Kui vastav moodul litsentsis puudub, siis selle soetamiseks võtke  palun meiega ühendust.

SEPA-ga seotud muudatused viime sisse hiljemalt programmi detsembrikuu versiooni, selle kohta saadame vastava teate.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.32.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

 

 

Alates 25.aprillist on Gaiasoft OÜ-l uus kaasaegsem ja lihtsama ülesehitusega kodulehekülg. Kodulehe väljatöötamisel pöörasime tähelepanu lehe kliendisõbralikumaks muutmisele.

Meie püsiklientidel on nüüd mugavam programmi uuendada, sisselogimisel avaneb lehekülg vajalike linkidega. Kasutajanimed ja paroolid ei muutunud.

 

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.31.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

 

 

02.01.2013

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.28. Selles versioonis  on lisatud palgaarvestusse 2013.a häälestus. Eelarvestele asutustele on lisatud uus riigikassa viitenumbri struktuur ja ümber on nimetatud osa päevaraamatu lausendi väljade nimetusi.

Alates 1.oktoobrist 2012 asub Gaiasoft OÜ uutes bürooruumides aadressil Mäealuse 4 Tallinn. Telefoninumbrid seoses kolimisega ei muutunud.

Uus büroohoone asub samuti Tallinna Teaduspargi Tehnopol teadus- ja ärilinnakus, eelmisest asukohast umbes 200 meetri kaugusel.

Alates 16.07.2012 on aktsiaselts Gaiasoft kujundatud ümber osaühinguks. Uueks ärinimeks on Gaiasoft OÜ. Etteõtte juriidiline aadress, registrikood ja pangarekvisiidid seoses ümberkujundamisega ei muutunud.