19.12.2014

Verp 6.3 versioon 6.3.1.42


Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.42.

Programmi põhilised muudatused on seotud palga mooduliga. Need muudatused tulenevad alates 01.01.2015 kehtima hakkava uue TSD Lisa1 ja Lisa 2 uuendustest. Nimelt tuleb lisades deklareerida töötaja tasud tulukoodide lõikes koos kõigi maksudega ja see tähendab, et töötaja väljamaksed tuleb alates 01.01.2015 samuti maksustada tulukoodide lõikes. Seda nii kinnipeetavate maksude kui ka arvestatud maksude osas. Seetõttu on vajalik, et enne esimest väljamakset 2015.a oleks uus programm installeeritud.

Samuti on programmis olemas tugi alates 01.12.2014 kehtiva käibedeklaratsiooni jaoks. Lisaks eelnimetatule on programmis ka teisi väiksemaid täiendusi.

 

 VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.