23.02.2015

Verp 6.3 versiooni 6.3.1.43 parandus


Nüüdseks on siis uue TSD deklaratsiooni esimene esitamine tehtud. Päris ilma probleemideta see kõigil ei läinud, leidsime programmist mõningaid vigu ja samuti tulid välja mõned kasutajate endi vead. Täname teid kiire tagasiside ja mõistva suhtumise eest.

Programmi vead olid seotud põhiliselt pensionäride ja töövõtulepingute töötuskindlustusmaksega ning Lisa 5-ga. Kuna jaanuari palgalehed (väljamaksuga veebruaris) olid vigade avastamise ajaks juba tehtud, siis võib veel veebruari TSD tegemisel esineda töötuskindlustusmakse arvestamisega seotud probleeme. Kasutajate vead olid põhiliselt seotud valede tasuliigi koodide kasutamisega.

Oleme meie kodulehele pannud programmi VERP 6.3 parandatud versiooni 6.3.1.43. Soovitame enne veebruari palgalehtede tegemist installeerida versioon 43 uuesti, kuna selles on parandatud jooksvalt välja tulnud vead. Installeerimise asemel võib võtta ka aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/43/ uue Verp63.exe ja salvestada see arvutisse Verp 6.3 kausta (tavaliselt C:\Werp63).

Kummalgi juhul andmebaaside modifitseerimist enam tegema ei pea.