Lehekülg 1 kokku 8  > >>

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.101.

Sellesse versiooni on lisatud tugi liidestuseks Docura süsteemiga , mis võimaldab andmevahetust jae- ja hulgimüüjate vahel ning e-arvete saatmist-vastuvõtmist.

Samuti on väiksemaid täiendusi palga- ja müügimoodulis, samuti varade ja ühistu moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Pärast programmi versiooni 6.3.1.99 väljastamist, võeti riigikogus vastu ja kinnitati presidendi poolt 2024.aasta eelarve seadus, millega suurenes vanaduspensioniikka jõudnud inimeste 2024.a maksuvaba tulu 776 eurole (2023.a 704 eurot). Palume kõigil palgamooduli kasutajatel, kes enne 22.12.2023 olid jõudnud installeerida uue versiooni, teha Kuu häälestuse lehel veerus “Maksuvaba pens.” parandus ja sisestada õige summa 776.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.99.

Sellesse versiooni on lisatud palga moodulis 2024.a kuu häälestuse tabel. Alates 01.01.2024 on töötasu alammäär 820 eurot, sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 725 eurot ja sügava puudega täiskasvanu hooldajale antava tasustatud lisahoolduspuhkuse päevatasu 38.72 eurot.

Alates 01.01.2024 on käibemaksu protsent varasema 20 % asemel 22%. Seoses sellega on ostu, müügi ja lao moodulisse sisse viidud vastavad muudatused, käibemaksu protsendi massiliseks muutmiseks ostu-müügi arvete sisuridade abimenüüs ja lao materjalide kirjelduses saab kasutada vastava mooduli abitegevust.

Finantsmoodulisse on lisatud uus käibedeklaratsiooni vorm.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.98.

Sellesse versiooni on lisatud uus panga maksekorralduste faili vorming ISO 20022 PAIN.09 XML. Kuna pangad lähevad erineval ajal uuele vormingule üle, siis saab kasutaja ise programmis määrata faili vormingu igale pangale. Meile teadaolevalt läheb LHV Pank esimesena uuele vormingule.

Väiksemaid täiendusi on palga-, ostu-, müügi- ja veemoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.97.

Sellesse versiooni on lisatud ostumoodulisse võimalus importida Finbite (endine Omniva) arvekeskusest kuluaruande kviitungeid, see eeldab, et programmi VERP litsentsis on Finbite arvekeskusega otseliides ostuarvete importimiseks.

Väiksemaid täiendusi on palga-, ostu-, ühistu- ja veemoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.94.

Selles versioonis on suuremad täiendused palgamoodulis. Lisatud on 2023.aasta Kuu häälestus. Võrreldes 2022.a muutus tulumaksuvaba arvestus, mittepensioniealistel on see summa 654 eurot ja pensioniealistel 704 eurot. Samuti muutusid töötasu alammäär, mis on 725 eurot ja alampalgast arvutatud päevatasu 34.25 eurot ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot. Kas 2022.a kehtiv tööandja haigushüvitise maksmise kohustus (2. kuni 5. päev) pikeneb ka 2023.a või hakkab kehtima jälle kohutus maksta 4. kuni 8.päeva eest, ei ole hetkel veel teada. Lisaks on lisatud võimalus arvutada kuukaardile automaatselt koondamis- ja üleütlemishüvitise summad.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.92.

Selles versioonis on käibedeklaratsiooni uus vorm, kuhu on lisatud rida 2¹ “5% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud” ja mis kehtib alates 01.08.2022.

Müügimoodulis on lisatud võimalus näidata arvel veel 4. oma panga rekvisiidid ja arvete masstegevustes saab nüüd luua uuesti arvete lausendid ja asendada nendega olemasolevad.

Lisaks sellele on väiksemaid täiendusi palga moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Kuna Google hakkab lõpetama nende serveri kaudu meilimisel niinimetatud "Vähem turvaliste rakenduste" tuge, siis on vaja kasutajatel Verpist otse GMaili kaudu meilimise jätkamiseks Google kontol aktiveerida kaheastmeline kinnitamine/kahefaktorine autentimine. Seda saab teha https://myaccount.google.com/security lehel. 

Siis saab genereerida Verpis kasutamiseks rakenduse parooli. Meilimise seadistamine Gmaili kasutamiseks juhendab kuidas rakenduse parooli genereerida. Verpis meili saatmiseks kasutatakse edaspidi vastavat rakenduse parooli.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.91.

Selles versioonis on lisandunud mitteresidentide TSD Lisa2 väljatrükki tulumaksuvaba summad ja seoses uue vanemapuhkuste süsteemiga alates 01.04.2022 uus puudumise eritunnus - Puudega lapse vanema puhkus alates 01.04.2022. Analoogselt teiste vanemapuhkuse liikidega tööandja puudega lapse vanema puhkust enam ei maksa, tuleb vaid sisestada töötabelisse puhkuse aeg.

Lisaks sellele on täiendusi finantsi ja ostu moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.90.

Selles versioonis on parandatud eelmises versioonis esinenud viga, mille tõttu kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liituja kogumispensioni kinnipidamist alustati mitte alguskuupäevaks märgitud kuust, vaid juba aasta algusest.

Täiendatud on põhivarade amortisatsiooni arvutamist uue meetodiga, mille korral arvutakse kulumit soetusmaksumuse ja minimaalse jääkväärtuse vahest.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.