06.12.2013

VERP 6.3 versioon 6.3.1.35


Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.35.

Selles versioonis on tehtud rida täiendusi, mis seostuvad 2014.a maksuarvestuse ja panganduse muudatustega.

Palgaarvestuses on lisatud 2014.a häälestuse tabel ja võimalus suurendada aastatel 2014-2017 töötaja kogumispensionimakse määra kolmele protsendile.

Seoses üleminekuga SEPA maksetele on olemas abitegevus, mis teisendab siseriiklikud kontonumbrid rahvusvahelisteks IBAN kontonumbriteks. Internetipanka maksekorralduste import toimub jätkuvalt praegu kehtivate failiformaatidega, IBAN kontonumbrid seda ei takista. Vajadusel teisendab programm maksekorraldusel IBAN numbrid tagasi lühikesteks. Uut ISO 20022 XML formaati toetame alates järgmisest programmi versioonist.

Kuna e-arvete kasutamine järjest suureneb (ka seoses otsekorralduste asendamisega e-arve püsimaksetega), siis on täiendatud e-arvete koostamise tuge.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.