14.12.2022

Verp 6.3 versioon 6.3.1.94


Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.94.

Selles versioonis on suuremad täiendused palgamoodulis. Lisatud on 2023.aasta Kuu häälestus. Võrreldes 2022.a muutus tulumaksuvaba arvestus, mittepensioniealistel on see summa 654 eurot ja pensioniealistel 704 eurot. Samuti muutusid töötasu alammäär, mis on 725 eurot ja alampalgast arvutatud päevatasu 34.25 eurot ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot. Kas 2022.a kehtiv tööandja haigushüvitise maksmise kohustus (2. kuni 5. päev) pikeneb ka 2023.a või hakkab kehtima jälle kohutus maksta 4. kuni 8.päeva eest, ei ole hetkel veel teada. Lisaks on lisatud võimalus arvutada kuukaardile automaatselt koondamis- ja üleütlemishüvitise summad.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.