<< <  Lehekülg 7 kokku 8  > >>

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.37.

Selles versioonis on rida uusi aruandeid palga- ja personaliarvestuses, korrigeeritud  on pangaside maksekorralduste faili ISO 20022 XML formaadi tuge, lisatud klientidele teadete massmeilimise võimalus ja rida teisi täiendusi.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Juhul, kui Swedbanki Internetipanka maksekorralduste XML faili importides tekib viga Maksekorralduse andmed sisaldavad lubamatuid sümboleid. Lubatud sümbolid on Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - : ( ) . ,? ' + _ & % # |, siis on vaja muuta Internetipanga häälestust.

Vasakust servast valige: Kasulik info -> Kontaktid ja seaded -> Üldised määrangud. Seejärel muutke paremal pool avanenud lehel Faili impordi/ekspordi määrangud all Kooditabeli valik failile väärtuseks Unicode (UTF-8).

 

Swedbank->Koodilehe häälestus

Juhul, kui te kasutate Verpis panga kontoväljavõtte importi failist, siis ka selleks peaks kasutama XML vormingut.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.36.

Selles versioonis on olemas pangaside maksekorralduste faili ISO 20022 XML formaadi tugi.

Alates 01.02.2014 tuleb programmis makskorralduste fail koostada uue formaadiga, kontode numbrid peavad olema IBAN kujul. Nii pangaside faili formaadi muutmiseks kui ka kontonumbrite IBAN kujule üleviimiseks saate kasutada vastavat abitegevust, mille programmis leiate valikuga Abimenüüd – Abitegevused – BBAN->IBAN.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

 

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.35.

Selles versioonis on tehtud rida täiendusi, mis seostuvad 2014.a maksuarvestuse ja panganduse muudatustega.

Palgaarvestuses on lisatud 2014.a häälestuse tabel ja võimalus suurendada aastatel 2014-2017 töötaja kogumispensionimakse määra kolmele protsendile.

Seoses üleminekuga SEPA maksetele on olemas abitegevus, mis teisendab siseriiklikud kontonumbrid rahvusvahelisteks IBAN kontonumbriteks. Internetipanka maksekorralduste import toimub jätkuvalt praegu kehtivate failiformaatidega, IBAN kontonumbrid seda ei takista. Vajadusel teisendab programm maksekorraldusel IBAN numbrid tagasi lühikesteks. Uut ISO 20022 XML formaati toetame alates järgmisest programmi versioonist.

Kuna e-arvete kasutamine järjest suureneb (ka seoses otsekorralduste asendamisega e-arve püsimaksetega), siis on täiendatud e-arvete koostamise tuge.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Tänu pankade usinale teavitustööle olete kindlasti kursis sellega, et alates 01.02.2014 kuulub Eesti ühtsesse euromaksete piirkonda (SEPA). See asjaolu toob kaasa järgmised muudatused:

  • täielik üleminek IBAN-ile ehk tavalise kontonumbri (BBAN) asemel hakatakse riigisiseste ülekannete tegemisel kasutama rahvusvahelist kontonumbrit, pikkusega 20 sümbolit;
  • maksekorralduste impordil ja kontoväljavõtte ekspordil võetakse kasutusele ühtsed ISO 20022 standardil põhinevad failiformaadid (xml-failid);
  • otsekorralduste asendamine e-arve teenusega.

Seoses sellega on Gaiasoft OÜ alustanud muudatuste sisseviimisega raamatupidamisprogrammi VERP. Loome võimaluse igal pool sisestada kontonumbrid IBAN kujul ja pangasides võetakse kasutusele ISO 20022 failiformaadid. Samuti täiendame programmi abitegevusega, mis võimaldab töötajatele, klientidele ja ettevõtte panga rekvisiitidesse sisestatud kontonumbrid automaatselt üle viia IBAN-ile. Kui te kasutate programmis VERP pangasidet (maksekorralduste eksporti ja kontoväljavõtte importi), siis kuni pangad ei aktsepteeri uusi failiformaate ei tohiks programmis kontonumbreid muuta. Kui pangad võimaldavad enne 01.02.2014 uut vormingut kasutada, antakse sellest kindlasti teada. Kui pangasidet ei kasutata, siis ajalist piirangut kontonumbrite muutmisele otseselt ei ole.

E-arve koostamise võimalus on juba programmis VERP olemas. Kui koostate praegu programmis pangale otsekorraldusteks maksenõuete faili, siis e-arve teenusele üleminekuks on vajalik, et programmi litsentsis oleks e-arve moodul. Kui vastav moodul litsentsis puudub, siis selle soetamiseks võtke  palun meiega ühendust.

SEPA-ga seotud muudatused viime sisse hiljemalt programmi detsembrikuu versiooni, selle kohta saadame vastava teate.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.32.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

 

 

Alates 25.aprillist on Gaiasoft OÜ-l uus kaasaegsem ja lihtsama ülesehitusega kodulehekülg. Kodulehe väljatöötamisel pöörasime tähelepanu lehe kliendisõbralikumaks muutmisele.

Meie püsiklientidel on nüüd mugavam programmi uuendada, sisselogimisel avaneb lehekülg vajalike linkidega. Kasutajanimed ja paroolid ei muutunud.

 

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.31.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

 

 

02.01.2013

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.28. Selles versioonis  on lisatud palgaarvestusse 2013.a häälestus. Eelarvestele asutustele on lisatud uus riigikassa viitenumbri struktuur ja ümber on nimetatud osa päevaraamatu lausendi väljade nimetusi.

Alates 1.oktoobrist 2012 asub Gaiasoft OÜ uutes bürooruumides aadressil Mäealuse 4 Tallinn. Telefoninumbrid seoses kolimisega ei muutunud.

Uus büroohoone asub samuti Tallinna Teaduspargi Tehnopol teadus- ja ärilinnakus, eelmisest asukohast umbes 200 meetri kaugusel.