Nimi*
E-post*
Finantsraamatupidamine
Palk ja personal
Ladu
Laokassa
Side Telema süsteemiga
Arved ja müügireskontro
Üüriarvestus
Ostureskontro
e-arved xml-faili / xml-failist
Otseliides e-arve operaatoriga (Omniva, Fitek, Amphora E-arve)
Pank ja pangaside
Import panga kontoväljavõttest
Varad
Varade vöötkoodide etikettide printimine
Kasutajate arv*
Firmade arv*
Rentida / välja osta*
Lisainfo