Gaiasoft OÜ (registrikood 10112220) on asutatud 1990.a. Firmat asutades seadsime eesmärgiks töötada välja raamatupidamistarkvara, mis sobiks tol ajal arvukalt asutatud väikefirmadele. Juba 1991.a tuli turule esimene versioon raamatupidamisprogrammist VERP (nimetus tuleneb sõnadest VäikeEttevõtte RaamatuPidaja). Järgnevatel aastatel arendati programm sobivaks ka keskmise suurusega firmadele ja riigieelarvelistele asutustele. 1998.a alustati programmi töökeskkonna muutmist Windows-põhiseks, järk-järgult uuendati kõik programmi moodulid.

Käesoleval ajal pakub Gaiasoft OÜ teile kaasaegse töökeskkonnaga ja kasutajasõbralikku raamatupidamisprogrammi VERP 6.3, mis sobib nii väikestele ja keskmise suurusega äriühingutele, samuti mittetulundusühingutele, sihtasutustele, korteriühistutele ning riigi raamatupidamis-kohustuslastele. Programm võimaldab andmevahetust nii pangaprogrammidega kui ka e-maksuameti, Omniva ja Fiteki arvekeskusega kui ka e-riigikassaga, samuti erinevate müügisüsteemidega (BUUM, Erply, Telema).

Lisaks raamatupidamistarkvara arendusele oleme aastate jooksul tegelenud ka muude tarkvara-projektide väljatöötamisega, näiteks vee- ja elektriarvestuse süsteemid.

Paralleelselt tarkvara arendamisega tegeleb Gaiasoft OÜ programmi VERP müügi ja kliendi-teenindusega. Meie firma on olnud pea 30 aastat esindatud Eesti raamatupidamistarkvara turul. Käesolevaks ajaks oleme müünud üle 2000 programmi litsentsi.

Meie firma tugevuseks on stabiilne ja tegutsemisvõimeline meeskond, seda läbi 30 tegevusaasta. Käesoleval ajal on meie firmas 7 töötajat.