Programm sobib väiksematele ja keskmistele eelarvelistele ja avalik-õiguslikele asutustele ja organisatsioonidele, kes on riigi raamatupidamiskohustuslased.

Programmi väljatöötamisel on aluseks võetud 01.01.2004 aastast kehtiv uus riigi raamatupidamise üldeeskiri, mis lähtub Raamatupidamisseadusest ja Eesti heast raamatupidamistavast. Selle üldeeskirja alusel on kehtestatud uus kontoplaan, majandustehingute kirjendi struktuur, aruannete vormid ja koostamise kord.

Programmi ülesehitus on lihtne ja loogiline, töökeskkond kaasaegne ja kasutajasõbralik. 

Programm koosneb järgmistest osadest:

 

Programm ühildub e-maksuameti, eArvekeskuse ja E-Riigikassaga ning pangaside programmidega.

 

BÜROOVERSIOON võimaldab teha mitme asutuse raamatupidamist. 

VÕRGUVERSIOON töötab nii kohtvõrgus kui ka kaugtöökohana MS Terminal Service tarkvaraga.

Programmi VERP 6.3E saab nii välja osta kui ka rentida.