Kehtib alates 07.01.2016 Hind Hind+km
PÕHIMOODULITE HINNAD:    
finantsraamatupidamine 260 312
palga- ja personaliarvestus 260 312
laoarvestus 260 312
arved ja müügireskontro 260 312
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 260 312
varad 200 240
      
TÄISPAKETT:    
sisaldab kõiki eelnevalt nimetatud mooduleid 880

1056

      
ÜHISTUPAKETT üle 25 korteri:    
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised 350 420
     
ÜHISTUPAKETT kuni 25 korterit:    
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised   215  258
     
LISAMOODULITE HINNAD:    
finantsraamatupidamine 130 156
- kulukohtade täiendav arvestus 60 72
- kulude periodiseerimine 60 72
     
palga- ja personaliarvestus 130 156
palga- ja personaliarvestus, pangadokumendid ja pangaside 200 240
     
laoarvestus 130 156
- laoarvestuse kassa 130 156
- Telema tellimuste, kauba kättesaamiskinnituste ja kinnitusringi ostuarvete import ning kauba- ja kuluarvete saatmine 300 360
     
arved ja müügireskontro 130 156
- e-arvete eksport xml vormingus 100 120
- müügiarvete eksport otseliidestusega arvekeskustesse (Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice) 200 240
     
- müügiarvete import Hotellinxi süsteemist 250 300
- üüriarvestus 55 66
     
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 130 156
- e-arvete import xml vormingus 100 120
- ostuarvete import otseliidestusega arvekeskustest (Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice) 200 240
     
ostureskontro 100 120
pangadokumendid ja pangaside 70 84
tasumiste ja laekumiste import panga kontoväljavõttest 50 60
     
varad 100 120
- varade inventuurid vöötkoodilugejaga 130 156
- varade vöötkoodi etiketi printimine 130 156
      
VÕRGUVERSIOON (% paketi hinnast):    
2 kasutajat 30%  
iga järgnev töökoht 30%  
      
BÜROOVERSIOON (mitme firma raamatupidamise tegemiseks)    
1. - 3. lisafirma 30%  
4. ja enam kokkuleppel  
arhiveerimisbüroo    64  76.80

 

Gaiasoft OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eraldi teatamata.