22.12.2023

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu 2024.a on 776 eurot


Pärast programmi versiooni 6.3.1.99 väljastamist, võeti riigikogus vastu ja kinnitati presidendi poolt 2024.aasta eelarve seadus, millega suurenes vanaduspensioniikka jõudnud inimeste 2024.a maksuvaba tulu 776 eurole (2023.a 704 eurot). Palume kõigil palgamooduli kasutajatel, kes enne 22.12.2023 olid jõudnud installeerida uue versiooni, teha Kuu häälestuse lehel veerus “Maksuvaba pens.” parandus ja sisestada õige summa 776.