25.02.2021

Remote Desktopiga kassa- ja etiketiprinteri kasutamine


 • Remote Desktopi (edaspidi RDP) serveri on vaja installeerida samasugune printeridraiver, kui on töökohas, mille külge see printer on ühendatud.

 • RDP ühenduse loomisel on vaja lubada kohalike printeri kasutamine

 • Kui serveris tuleb see kassa- või etiketiprinter hoopis EasyPrinting draiveriga, siis on vaja teha järgnev muudatus:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services
  või
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services (kõigile kasutajatele)
  alla lisada uus DWORD väärtus UseUniversalPrinterDriverFirst ja panna selle väärtuseks 4 (disabled).
  Peale muudatuse tegemist on vaja uuesti sisse logida või teha taaskäivitada server.