08.05.2020

Töötasu hüvitise andmete import


Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E versiooni 6.3.1.79 täiendatud versioon, milles on palgaarvestuse moodulisse lisatud Töötukassa poolt makstava töötasu hüvitise andmete import.

Töötukassast faili saamiseks tuleb tööandjal kirjutada aadressile olga.tisko@tootukassa.ee

Kirjas palun märkida, et soovite töötasu hüvitise andmeid aprilli (mai) kuu kohta csv-failina, näidisfail ToetuseImport.csv lisada manusena kaasa (faili leiate www.gaiasoft.ee/avalik/79) . Lisaks edastada isiku andmed (nimi, isikukood), kelle nimele andmed saadetakse (andmed saadetakse krüpteeritud kujul konkreetsele isikukoodile).

Kui te olete juba enne 8.05.2020 installeerinud versiooni 6.3.1.79, siis piisab programmi Verp63.exe faili uuendamisest. Uue verp63.exe leiate aadressilt www.gaiasoft.ee/avalik/79 ning see tuleb salvestada Verp63 kausta ja kirjutada olemasolev fail üle.