26.07.2018

Meilimise seadistamine mail.ee kasutamiseks


  1.  Logige mail.ee-sse sisse ja pange seal Valikud, E-kirjade edastamine, e-posti programmid, SMS hoiatused all linnuke Võimalda väline POP3, IMAP ja SMTP ligipääs. Kui te kasutate mail.ee meilide lugemiseks ja saatmiseks mingit meiliprogrammi veebiliidese asemel, siis on see häälestus teil ilmselt juba tehtud. Mõnel juhul on aga vaja hoopis Valikud, "Outlook, e-post programmid" alt lasta näidata eraldi parooli, mida Verpis meili saatmisel edaspidi kasutatakse.
  2. Verpis Häälestus, Üldandmed aknas sakil E-post tehke järgnev häälestus
    • E-posti server - mail.ee
    • Ühenduse turvalisus  - SSL/TLS. Port muutub automaatselt 465-ks. Kui ei muutu, siis muutke käsitsi.
    • Märkige linnuke Sisselogimisega
    • Nupuga Testi saate testida, kas ühenduse loomine õnnestub. Küsitakse ka teie mail.ee kasutajanime ja parooli. Kasutajanimeks on teie meiliaadress. Kui valite parooli salvestamine, siis salvestatakse see Windowsi paroolihaldurisse (Control Panel, Credential Manager või Juhtpaneel, Mandaadihaldur). Edaspidi peale Verpi sisse logimist esimesel meilimisel küsitakse parooli, salvestatud parooli puhul lihtsalt valite õige konto, muidu sisestate parooli. Uuemates versioonides ei tule isegi parooli küsimis. Kindlasti veenduge, et sisselogimisel kasutatav meiliaadress on see miliaadress, mis on Verpis Häälestus, Kasutaja andmed aknas E-post alla sisestatud.