08.07.2014

Vöötkoodilugeja kasutamine Remote Desktopi/Terminal Service'i kaudu ja prefix "!"


Vöötkoodilugeja kasutamine Remote Desktopi/Terminal Service'i kaudu ja prefix "!".

Terminal Service'i/Remote Desktopi kaugu vöötkoodilugeja kasutamisel esineb probleemi, kus vöötkoodi prefiksiks tuleb vale sümbol "!" - asemel "1". Sellisel juhul tuleks Terminal Service'i/Remote Desktopi ühenduse loomises määrata sakil "Local Resources" "Apply Windows key combinations" valikuks "On this computer"  või "On local computer" (valikuvariant sõltub Windowsi versioonist).