<< <  Lehekülg 5 kokku 8  > >>

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.62.

Selles versioonis on viidud sisse muudatused palgamoodulisse seoses 2018.a muutuva tulumaksuvaba arvestusega. Kuna tulumaksuvaba summa saab iga töötaja ise määrata, siis tuleb töötajate põhiandmetes igale töötajale sisestada oma summa ja selle kehtivuse algus. Versiooni täienduste jutus on kõik tulumaksuvabaga seotud uuendused täpsemalt kirjeldatud.

Lisaks palgauuendustele on täiendusi ka teistes moodulites, näiteks ostuarvetele saab originaalarve manusena külge panna, samuti saab müügiarvele manuseid lisada. Kuna paljudel on praegu versioon 6.3.1.55, siis soovitame tutvuda kõigi vahepealsete täiendustega alates versioonist 6.3.1.56.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Uusimate Windowsi uuendustega on Microsoft parandanud vea, mis põhjustas Verpi poolt vaikimisi kasutatava fondiga täpitähtede valestinäitamist. Juhul, kui teil see viga veel esineb, siis soovitame kontrollida, et uusimad Windowsi uuendused oleksid installeeritud.

Seega võite soovi korral ka tühistada eelnevalt tehtud häälestuse muudatused.

Windows 10 uusimas Creators Update versioonis on tekkinud probleem, kus Verpi kasutajaliideses on täpitähtede asemel kitsad püstised ristkülikud. Probleem on tingitud sellest, et selles Windowsi versioonis on Verpi poolt vaikimisi kasutatav font vigane. Probleemist saab mööda, kui valida Verpis Süsteem menüüst valik TTF fondid. Lisaks valida ka Automaatne kirja suurus, kui samas menüüs on valitud Normaalsed kirjad. Peale seda on vaja Verp sulgeda ja uuesti käivitada. Ja seda peab tegema igas arvutis iga Windowsi kasutaja jaoks eraldi.

Verpi järgmisesse versiooni tuleb täiendus, et Windows 10 Creators Update versiooni puhul tehakse see muudatus automaatselt (kui just kasutaja ei ole varem seda muudatust käsitsi teinud ja siis maha võtnud).

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.55.

Selles versioonis on palgamoodulisse lisatud võimalus maksta tööandja poolt ka 2. ja 3.haiguspäeva eest haigusraha ning kuukoondit on täiendatud tööandja poolt makstud haiguspäevade arvuga.

Finantsraamatupidamises päevaraamatusse lausendite ja ostureskontros ostuarvete sisestamisel saab nüüd uue lausendi/arve lisada mugavalt nimekirja aknas parem klikiga. Samuti on müügireskontros täiendatud laekumiste importi.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.53.

Selles versioonis on palgamoodulis lisatud 2017.a kuuhäälestuse tabel. 2017. aastal maksuprotsendid ei muutu, aga muutuvad maksuvaba tulu, kuutasu alammäär ja sotsiaalmaksu arvestuse kuumäär. 2017.a on maksuvaba tulu 180 eurot (2016.a 170 eurot) ja kuutasu alammäär 470 eurot (2016.a 430 eurot). Sotsiaalmaksu arvestuse kuumäär 430 eurot (2016.a 390 eurot) ja lapsepuhkuse päevatasu 22.20 eurot (2016.a 20.24 eurot). Hetkel veel ei ole selgust sotsiaalmaksu protsendiga, kalendris on praegu 33%, vajadusel tuleb see siis muuta, kui seaduse muudatus on vastu võetud.

Finantsraamatupidamisse on lisatud konto väljavõtte uued vormid, müügireskontrosse uued aruanded, täiendatud on ostuarvete automaatlausendeid.

Vahepeal ilmnenud probleemid printimise eelvaate aknaga on kõrvaldatud, juhul kui neid siiski ilmneb veel, siis palun teatage sellest Gaiasoft-i.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

15.detsembril võttis Riigikogu vastu raamatupidamise seaduse muutmise seaduse. Selles on muuhulgas täpsustatud ka e-arvete kohustust ja tähtaegu. Kui seaduse algses eelnõus räägiti erasektori poolt avalikule sektorile e-arvete esitamise kohustusest, siis vastuvõetud seaduse muutmise seaduses on siiski erasektori kohustus  asendatud vabatahtlikkusega. Küll aga kehtib avalikule sektorile e-arvete vastuvõtmise kohustus. Sellega näitab avalik sektor head eeskuju paberivabale raamatupidamisele üleminekul.

Soovitame lugeda antud teema kohta ka raamatupidaja.ee artiklit.

Tänase seisuga Riigikogus juba esimese lugemise läbinud raamatupidamise seaduse muutmise eelnõus öeldakse, et alates 2017.aastast saab avaliku sektori asutustele esitada ainult e-arveid. Eelnõu tuleb Riigikogus teisele lugemisele tõenäoliselt oktoobrikuu lõpus ja seadusemuudatus võetakse ka lähiajal vastu. Selle seadusemuudatusega ei reguleerita kahe erasektori ettevõtte omavahelist arvete vahetamist, kuid pikemas perspektiivis on eesmärgiks paberivaba arvemajandus.

Mida peavad siis seoses e-arvetega tegema nii avaliku sektori asutused kui ka erasektori ettevõtted?

Kõik avaliku sektori asutused ja need erasektori ettevõtted, kes esitavad arveid avalikule sektorile, peavad liituma e-arvete operaatorfirmaga. Operaatorfirmadena on pikaajalist e-arvete teenust pakkunud Omniva, Fitek ja Telema, kes on ka omavahel rändlusvõrgus. See, et kolm ettevõtet on omavahel rändluslepingu teinud tähendab lihtsustatult, et riigiettevõttega Omniva liitunud klient saab arve saata ka näiteks AS Telema või AS Fitek kliendile. Põhimõtteliselt on muidugi võimalik, et turule lisandub veel uusi operaatoreid. Gaiasoft OÜ omab pikemaajalist koostöökogemust AS Omniva arvekeskusega ja on seal ka sertifitseeritud. Oleme teinud koostööd ka AS Telema ja AS Fitek arvekeskustega.

Erasektori ettevõtete omavaheline arvete vahetamine võib põhimõtteliselt toimuda ka ilma operaatori vahenduseta.

Raamatupidamistarkvara VERP toetab e-arvete eksporti ja importi. E-arvete saatmise/vastuvõtmise jaoks on võimalik soetada programmile VERP arvekeskusega otseliidestuse lisamoodul. Kui erasektori ettevõttes soovitakse ainult saata e-arveid ja neid saatmiseks arvekeskusesse ise importida, siis saab programmile VERP soetada ka ainult xml-faili koostamise lisamooduli.

Kõigi tekkinud küsimustega saate pöörduda kas Gaiasoft OÜ poole või meie koostööpartnerite Omniva, Fitek ja Telema poole.

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.50.

Selles versioonis on lisatud Äriregistrist kliendi andmete otsingule ka võimalus otsida kliendi andmeid Inforegistrist (https://www.inforegister.ee/). Seega on VERP-is kokku võimalik kliendi andmeid nüüd 3 erineva päringuga otsida:

  • Tasuta ja ilma lepinguta kiirotsing Äriregistrist - nime osalise sisestamisega leitakse Äriregistrist kliendi täisnimi ja äriregistri kood
  • Äriregistriga sõlmitud tasuta rekvisiitide lepinguga - nime osalise sisestamisega leitakse Äriregistrist lisaks kliendi täisnimele, äriregistri koodile ka käibemaksukohustuslase kood ja aadress.
  • Inforegistriga sõlmitud tasuta lepinguga - nime osalise sisestamisega leitakse Inforegistrist lisaks kliendi täisnimele, äriregistri koodile, käibemaksukohustuslase koodile ja aadressile ka telefon ja e-post aadress.

Uues versioonis on täiendatud tegevusi Omniva Arvekeskusega e-arvete ekspordil-impordil, lisatud on müügiarvete mass-saatmine.

Väikseimaid täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehe on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.48.

Selles versioonis on palgamoodulis muudetud TSD Lisa1 koostamist seoses tööturuteenuste ja –toetuste seadusega kehtestatud madala sissetulekuga töötava isiku iga-aastase tagasimakse süsteemiga. Muudatused on seotud töötajate tööaja määra deklareerimisega, deklareerida tuleb ka töötajad, kellele väljamakseid ei tehtud, välja arvatud mõned erandid (täpsemalt saab lugeda http://www.emta.ee/index.php?id=37949). Samuti on lisatud finantsraamatupidamises kasutatavate skeemide (bilansi, kasumiaruande ja käibedeklaratsiooni) eksport-import, täiendusi on ka müügireskontros (täiendatud koolituse arved). Lisatud on Telema eDoc 3.0 tugi.

Väikseimaid täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.47.

Selles versioonis on palgaamoodulis lisatud 2016.a kuuhäälestuse tabel. 2016.aastal maksuprotsendid ei muutu, aga muutuvad maksuvaba tulu, sotsiaalmaksu arvestuse kuumäär ja kuutasu alammäär. 2016.a on maksuvaba tulu 170 eurot (2015.a 154 eurot) ja kuutasu alammäär 430 eurot (2015.a 390 eurot). Sotsiaalmaksu arvestuse kuumäär 390 eurot (2015.a 355 eurot) ning vastavalt minimaalne sotsiaalmaksu kohutus 128.70 eurot (2015.a 117.15) ja lapsepuhkuse päevatasu 20.24 eurot (2015.a 18.57 eurot) ei ole hetkel veel vastu võetud.

Samuti on palgas uus lisatud INF 14 uus vorm, mis kehtib alates 01.01.2016 ja esitatakse esmakordselt 01.02.2016 2015.a kohta. Selles on lisaks isikliku sõiduauto kompensatsiooni andmetele ka koolituskulude info.

Väikseimaid täiendusi on ka teistes moodulites.

 

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

 

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.