Ühistu osa on Arvete ja müügireskontro lisamoodul. Antud osas saab sisestada majade ja korterite üldandmed ning kirjeldada teenused ja tooted, mis näidatakse elanikele esitatavatel arvetel.

Teenused jaotatakse:

  • ühikuhinnaga teenused - maksumus sõltub arvesti näitudest, nagu vesi, elekter, gaas või korteri üldpinnast, köetavast pinnast, elanike arvust, 
  • üldsummaga teenused - programm jagab maja üldsumma kas korterite, elanike arvu, üldpinna või köetava pinna alusel.

Kuu andmete sisestamise järel saab koostada automaatselt elanikele esitatavad arved. Arvetele näidatakse ka võla/ettemaksu summa.

Koostatud arved on nähtavad Arvete ja müügireskontro osas, kus saab neid printida, saata e-mailile ja koostada pangale otsekorralduste faili. Samas saab sisestada arvetele laekumisi ja koostada aruandeid koostatud, tasutud, tasumata arvete kohta. Võimalus on arvestada ka viiviseid ja esitada viivisearveid.

Arvetelt ja laekumistelt saab koostada automaatsed lausendid päevaraamatusse.