Selles osas saab koostada arveid ja hinnapakkumisi. Arve ridu saab valida abimenüüst või lao materjalide nimekirjast. Arve saab saata otse programmist e-mailile, samuti saab koostada e-arve.

Müügireskontro osas saab sisestada laekumisi, nii panka kui ka kassasse. Laekumisi saab importida panga konto väljavõttest.

Nii koostatud arvete kui ka laekumiste kohta saab koostada automaatseid lausendeid päevaraamatusse.

Aruannete osas saab koostada erinevaid raporteid: tasutud ja tasumata müügiarved,  tasumisele tulevatest ja osaliselt tasutud müügiarved. Tellijatele saab koostada väljavõtteid, saldoteatisi ja võlahoiatusi ning neid e-mailile saata.

Juurde saab osta ühendusmooduli süsteemiga Telema.