Kehtib alates 07.01.2016 Hind Hind +km
PÕHIMOODULITE HINNAD:    
finantsraamatupidamine 350 420
laoarvestus 350 420
palga ja personaliarvestus 350 420
arved ja müügireskontro 350 420
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 350 420
varad 200 240
     
TÄISPAKETT:    
sisaldab kõiki eelnevalt nimetatud mooduleid 990 1188
     
ÜHISTUPAKETT    
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised 350 420
     
LISAMOODULITE HINNAD:    
finanatsraamatupidamine 160 192
- kulukohtade täiendav arvestus 60 72
- kulude periodiseerimine 60 72
     
palgaarvestus 160 192
     
laoarvestus 160 192
- laoarvestuse kassa 160 192
- Telema tellimuste, kauba kättesaamiskinnituste ja kinnitusringi ostuarvete import ning kauba- ja kuluarvete saatmine 300 360
     
arved ja müügireskontro 160 192
- e-arvete eksport xml vormingus 100 120
- müügiarvete eksport otseliidestusega arvekeskustesse
(Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice)
200 240
- üüriarvestus 55 66
     
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 160 192
- e-arvete import xml vormingus 100 120
- ostuarvete import otseliidestusega arvekeskustest
(Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice)
200 240
     
ostureskontro 130 156
pangadokumendid ja pangaside 100 120
tasumiste ja laekumiste import panga ja e-riigikassa kontoväljavõttest 50 60
     
varad 100 120
- varade inventuurid vöötkoodilugejaga 130 156
- varade vöötkoodi etiketi printimine 130 156
     
VÕRGUVERSIOON (% PAKETI HINNAST)    
2 kasutajat 30%  
iga järgnev lisatöökoht 30%  
     
BÜROOVERSIOON (MITME ASUTUSE RAAMATUPIDAMISEKS)    
1. - 3. lisafirma 30%  
4. ja enam kokkuleppel  
 arhiveerimisbüroo  100  120

 

Gaiasoft OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eraldi teatamata.