Kehtib alates 01.01.2024 Hind Hind+km
PÕHIMOODULITE HINNAD:    
finantsraamatupidamine 260

317.20

palga- ja personaliarvestus 260 317.20
laoarvestus 260 317.20
arved ja müügireskontro 260 317.20
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 260 317.20
varad 200 244
      
TÄISPAKETT:    
sisaldab kõiki eelnevalt nimetatud mooduleid 880

1073.60

      
ÜHISTUPAKETT üle 25 korteri:    
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised 350 427
     
ÜHISTUPAKETT kuni 25 korterit:    
finantsraamatupidamine, üüriarvestus, arved ja laekumised   215  262.30
     
LISAMOODULITE HINNAD:    
finantsraamatupidamine 130 158.60
- kulukohtade täiendav arvestus 60 73.20
- kulude periodiseerimine 60 73.20
     
palga- ja personaliarvestus 130 158.60
palga- ja personaliarvestus, pangadokumendid ja pangaside 200 244
     
laoarvestus 130 158.60
- laoarvestuse kassa 130 158.60
- Telema tellimuste, kauba kättesaamiskinnituste ja kinnitusringi ostuarvete import ning kauba- ja kuluarvete saatmine 300 366
     
arved ja müügireskontro 130 158.60
- e-arvete eksport xml vormingus 100 122
- müügiarvete eksport otseliidestusega arvekeskustesse (Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice) 200 244
     
- müügiarvete import Hotellinxi süsteemist 250 305
- üüriarvestus 55 67.10
     
ostureskontro, pangadokumendid ja pangaside 130 158.60
- e-arvete import xml vormingus 100 122
- ostuarvete import otseliidestusega arvekeskustest (Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek), Amphora E-arve, Envoice) 200 244
     
ostureskontro 100 122
pangadokumendid ja pangaside 70 85.40
tasumiste ja laekumiste import panga kontoväljavõttest 50 61
     
varad 100 122
- varade inventuurid vöötkoodilugejaga 130 158.60
- varade vöötkoodi etiketi printimine 130 158.60
      
VÕRGUVERSIOON (% paketi hinnast):    
2 kasutajat 30%  
iga järgnev töökoht 30%  
      
BÜROOVERSIOON (mitme firma raamatupidamise tegemiseks)    
1. - 3. lisafirma 30%  
4. ja enam kokkuleppel  
arhiveerimisbüroo    64  78.08

 

Gaiasoft OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eraldi teatamata.