Palga moodulit saab kasutada nii kuupalga kui ka tüki- või tunnipalgaga töötajate töötasude arvestamiseks. Tasude ja kinnipidamiste liigid saab kasutaja ise kirjeldada. Sisestades andmed töötaja töötabelisse ja kuukaardile, saab koostada erinevaid väljamakselehti (tasu liigiti, vahepealseid palgalehti, kuu lõpp- palgalehti, töövõtulepingute väljamakselehti) ning saata töötajatele meili teel palgalipikuid. Väljamaksete alusel saab koostada:
 • maksekorraldusi
 • deklaratsiooni TSD ja TSD faili e-maksuametile
 • deklaratsiooni INF14
 • erinevaid aruandeid
 • saab printida erinevaid tõendeid (TSM, Töötukassa jne)
 • koostada automaatsed töötasu ja maksude kanded päevaraamatusse.
 
Samuti saab palgaarvestuses koostada puhkusereservi inventuuri.
 
Personaliarvestuses saab töötajale sisestada andmeid:
 • hariduse
 • täiendkoolituse
 • keeleoskuse
 • tervisekontrolli
 • tööohutusalase koolituse
 • töövahendite ja tööriiete kohta.
 
Andmete alusel saab koostada erinevaid töötajate nimekirju ja aruandeid.