Страница 1 из 7  > >>

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.97.

Sellesse versiooni on lisatud ostumoodulisse võimalus importida Finbite (endine Omniva) arvekeskusest kuluaruande kviitungeid, see eeldab, et programmi VERP litsentsis on Finbite arvekeskusega otseliides ostuarvete importimiseks.

Väiksemaid täiendusi on palga-, ostu-, ühistu- ja veemoodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.94.

Selles versioonis on suuremad täiendused palgamoodulis. Lisatud on 2023.aasta Kuu häälestus. Võrreldes 2022.a muutus tulumaksuvaba arvestus, mittepensioniealistel on see summa 654 eurot ja pensioniealistel 704 eurot. Samuti muutusid töötasu alammäär, mis on 725 eurot ja alampalgast arvutatud päevatasu 34.25 eurot ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot. Kas 2022.a kehtiv tööandja haigushüvitise maksmise kohustus (2. kuni 5. päev) pikeneb ka 2023.a või hakkab kehtima jälle kohutus maksta 4. kuni 8.päeva eest, ei ole hetkel veel teada. Lisaks on lisatud võimalus arvutada kuukaardile automaatselt koondamis- ja üleütlemishüvitise summad.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.92.

Selles versioonis on käibedeklaratsiooni uus vorm, kuhu on lisatud rida 2¹ “5% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud” ja mis kehtib alates 01.08.2022.

Müügimoodulis on lisatud võimalus näidata arvel veel 4. oma panga rekvisiidid ja arvete masstegevustes saab nüüd luua uuesti arvete lausendid ja asendada nendega olemasolevad.

Lisaks sellele on väiksemaid täiendusi palga moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Kuna Google hakkab lõpetama nende serveri kaudu meilimisel niinimetatud "Vähem turvaliste rakenduste" tuge, siis on vaja kasutajatel Verpist otse GMaili kaudu meilimise jätkamiseks Google kontol aktiveerida kaheastmeline kinnitamine/kahefaktorine autentimine. Seda saab teha https://myaccount.google.com/security lehel. 

Siis saab genereerida Verpis kasutamiseks rakenduse parooli. Meilimise seadistamine Gmaili kasutamiseks juhendab kuidas rakenduse parooli genereerida. Verpis meili saatmiseks kasutatakse edaspidi vastavat rakenduse parooli.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.91.

Selles versioonis on lisandunud mitteresidentide TSD Lisa2 väljatrükki tulumaksuvaba summad ja seoses uue vanemapuhkuste süsteemiga alates 01.04.2022 uus puudumise eritunnus - Puudega lapse vanema puhkus alates 01.04.2022. Analoogselt teiste vanemapuhkuse liikidega tööandja puudega lapse vanema puhkust enam ei maksa, tuleb vaid sisestada töötabelisse puhkuse aeg.

Lisaks sellele on täiendusi finantsi ja ostu moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.90.

Selles versioonis on parandatud eelmises versioonis esinenud viga, mille tõttu kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liituja kogumispensioni kinnipidamist alustati mitte alguskuupäevaks märgitud kuust, vaid juba aasta algusest.

Täiendatud on põhivarade amortisatsiooni arvutamist uue meetodiga, mille korral arvutakse kulumit soetusmaksumuse ja minimaalse jääkväärtuse vahest.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.89.

Selles versioonis on suuremad täiendused palgamoodulis. Lisatud 2022.aasta Kuu häälestus. Võrreldes 2021.a muutus ainult töötasu alammäär, mis on 654 eurot. Alates 01.01.2022 hakkab kehtima võimalus arvestada mitteresidentidel tulumaksuvaba summat, vastav tugi lisati programmi juba eelmise versiooniga. Kuni 31.12.2022 kehtib jätkuvalt tööandja kohustus maksta töötajale haigusraha 2.-5.päeva eest. Alates 01.04.2022 kehtib uus lapsepuhkuse süsteem ja tööandja enam lapsepuhkuse tasu ei maksa.

Samuti on täiendusi müügi- ja laomoodulis ning ühistu moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.88.

Seoses 01.01.2022 kehtima hakkama võimalusega arvestada mitteresidentidel tulumaksuvaba summat, on programmi lisatud vastav tugi (põhiandmetes maksuvaba tabel, palgalehtede arvestus, TSD Lisa 2 muudatus, neto-bruto summa arvutuse muudatus).

Samuti on täiendatud panga ja müügi automaatsete lausendite kirjeldamist (lisatud on lausendi valikukood ja viivisearvele eraldi automaatne lausend).

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.87.

Seoses 01.01.2021 jõustunud pensionireformiga on täiendatud kogumispensioni kinnipidamise kontrolli. Gaiasoft OÜ liitus Pensionikeskuse automaatse liitumiskontrolli teenusega ja see võimaldab xml-päringuga lugeda töötajate andmetesse kogumispensioni II sambaga seotud ajakohased andmed. Automaatne liitumiskontroll rakendub palgalehtede arvutusel alates septembri väljamaksetest ja vastavalt selle kontrolli tulemusele peetakse/ei peeta kinni väljamakselt kogumispensioni makset.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Tuletame meelde, et haiguslehtede hüvitamise korda, mille alusel töötaja omavastutus on esimene haiguspäev ja tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast, pikendati kuni 31.12.2021 (algselt kehtis kuni 30.04.2021).

Programmis VERP tuleb muuta alates 01.01.2021 kehtiva haiguslehtede hüvitamise korra lõpukuupäeva. Selleks valida Palk - Kuu häälestus – Tööandja haigusraha ja asendada kuupäev 30.04.2021 kuupäevaga 31.12.2021 ja vajadusel ka järgmisel real alguskuupäev 01.05.2021 asendada kuupäevaga 01.01.2022.