Lehekülg 1 kokku 7  > >>

Kuna Google hakkab lõpetama nende serveri kaudu meilimisel niinimetatud "Vähem turvaliste rakenduste" tuge, siis on vaja kasutajatel Verpist otse GMaili kaudu meilimise jätkamiseks Google kontol aktiveerida kaheastmeline kinnitamine/kahefaktorine autentimine. Seda saab teha https://myaccount.google.com/security lehel. 

Siis saab genereerida Verpis kasutamiseks rakenduse parooli. Meilimise seadistamine Gmaili kasutamiseks juhendab kuidas rakenduse parooli genereerida. Verpis meili saatmiseks kasutatakse edaspidi vastavat rakenduse parooli.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.91.

Selles versioonis on lisandunud mitteresidentide TSD Lisa2 väljatrükki tulumaksuvaba summad ja seoses uue vanemapuhkuste süsteemiga alates 01.04.2022 uus puudumise eritunnus - Puudega lapse vanema puhkus alates 01.04.2022. Analoogselt teiste vanemapuhkuse liikidega tööandja puudega lapse vanema puhkust enam ei maksa, tuleb vaid sisestada töötabelisse puhkuse aeg.

Lisaks sellele on täiendusi finantsi ja ostu moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.90.

Selles versioonis on parandatud eelmises versioonis esinenud viga, mille tõttu kogumispensioni II sambaga vabatahtlikult liituja kogumispensioni kinnipidamist alustati mitte alguskuupäevaks märgitud kuust, vaid juba aasta algusest.

Täiendatud on põhivarade amortisatsiooni arvutamist uue meetodiga, mille korral arvutakse kulumit soetusmaksumuse ja minimaalse jääkväärtuse vahest.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.89.

Selles versioonis on suuremad täiendused palgamoodulis. Lisatud 2022.aasta Kuu häälestus. Võrreldes 2021.a muutus ainult töötasu alammäär, mis on 654 eurot. Alates 01.01.2022 hakkab kehtima võimalus arvestada mitteresidentidel tulumaksuvaba summat, vastav tugi lisati programmi juba eelmise versiooniga. Kuni 31.12.2022 kehtib jätkuvalt tööandja kohustus maksta töötajale haigusraha 2.-5.päeva eest. Alates 01.04.2022 kehtib uus lapsepuhkuse süsteem ja tööandja enam lapsepuhkuse tasu ei maksa.

Samuti on täiendusi müügi- ja laomoodulis ning ühistu moodulis.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.88.

Seoses 01.01.2022 kehtima hakkama võimalusega arvestada mitteresidentidel tulumaksuvaba summat, on programmi lisatud vastav tugi (põhiandmetes maksuvaba tabel, palgalehtede arvestus, TSD Lisa 2 muudatus, neto-bruto summa arvutuse muudatus).

Samuti on täiendatud panga ja müügi automaatsete lausendite kirjeldamist (lisatud on lausendi valikukood ja viivisearvele eraldi automaatne lausend).

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.87.

Seoses 01.01.2021 jõustunud pensionireformiga on täiendatud kogumispensioni kinnipidamise kontrolli. Gaiasoft OÜ liitus Pensionikeskuse automaatse liitumiskontrolli teenusega ja see võimaldab xml-päringuga lugeda töötajate andmetesse kogumispensioni II sambaga seotud ajakohased andmed. Automaatne liitumiskontroll rakendub palgalehtede arvutusel alates septembri väljamaksetest ja vastavalt selle kontrolli tulemusele peetakse/ei peeta kinni väljamakselt kogumispensioni makset.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Tuletame meelde, et haiguslehtede hüvitamise korda, mille alusel töötaja omavastutus on esimene haiguspäev ja tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast, pikendati kuni 31.12.2021 (algselt kehtis kuni 30.04.2021).

Programmis VERP tuleb muuta alates 01.01.2021 kehtiva haiguslehtede hüvitamise korra lõpukuupäeva. Selleks valida Palk - Kuu häälestus – Tööandja haigusraha ja asendada kuupäev 30.04.2021 kuupäevaga 31.12.2021 ja vajadusel ka järgmisel real alguskuupäev 01.05.2021 asendada kuupäevaga 01.01.2022.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.86.

Selles versioonis on täiendatud massmeilimise häälestust, kuna on esinenud katkestusi meiliserveri poolt paljude meilide korraga saatmisel. Täiendav häälestus võimaldab määrata pausi (sekundites) kahe meilimise vahel. Pausi pikkuse määramiseks võib pöörduda meiliserveri teenusepakkuja poole saamaks teada teatud ajavahemikus saata lubatud meilide arvu.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.85.

Palgas on lisatud võimalus maksekorraldustele makse sisu sisestamiseks. Müügis on müügiarvete sisuridade aruannetesse lisatud grupeerimine maksjate lõikes. Välismaksetele on lisatud võimalus sisestada korraga makse sisu ja viitenumber, juhul kui pank seda võimaldab.

Täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.

Meie kodulehele on pandud programmide VERP 6.3 ja VERP 6.3E uus versioon 6.3.1.84.

Selles versioonis on suuremaid-väiksemaid täiendusi pea kõigis moodulites.

Finatsi moodulisse on lisatud rahavoogude aruanne otsesel meetodil. Palgas on täiendatud kuukaarti võimalusega vaadata infot haigusraha päevatasu arvutuse kohta ja parandatud on Kuu häälestusses 2021.a kalendris lapsepuhkuse päevatasu (27.59). Puhkuse aegumiste arvestamist/mittearvestamist reservi arvutamisel saab palga häälestuses sisestada vahemikkudena, st saab vajadusel uuesti hakata aegumisi arvestama.

Ostu- ja müügiarvete ettemaksuarvele on lisatud info ettemaksu kasutamise kohta ja sularahas tasumistel/laekumistel saab samas printida kassaorderi.

Täiendusi on ka teistes moodulites.

VERP 6.3 uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

VERP 6.3E uue versiooni ja varasemate versioonide täiendused.

Peale installeerimist saab uuendustega tutvuda valides programmis Abi-Programmi muudatused.